Corona-informationer

Våra turer anpassades till "coronaconform" redan innan coronapandemin utbröt. Vi kör bara privata guidade turer på vintern och blandar inte grupper tillsammans. På sommaren och hösten är våra turer begränsade till högst sex deltagare. Dessutom är vi med de flesta av våra turer utomhus i naturen. På grund av detta behövde vi inte anpassa våra turer specifikt. Men vid varje tur övervägde vi noggrant vilka processer vi skulle anpassa därefter och därmed gjorde våra turer lite säkrare.