Företages riktlinjer

För att vårt företag ska kunna fungera ordentligt finns det några riktlinjer som vi följer. Vi har också personliga mål som är viktiga för oss och ett par samarbeten / medlemskap som hjälper oss med detta.

Tillåt djurhållning

För att säkerställa att hundarna hålls på ett lämpligt sätt behöver vi ett särskilt tillstånd från Länstyrelsen Västerbotten. Detta tillstånd kontrolleras regelbundet och vårt anläggning kontrolleras. Den sista kontrollen lyckades och tillståndet utfärdades utan problem.

Detta inkluderar också medlemskap i SKK, Svenska kennel klubben där alla våra hundar är registrerade.

Hållbarhet

Vi vill vara så miljövänliga som möjligt.

Därför bestämde vi oss för att vara en del av Västerbotten Experience, eftersom detta initiativ har just denna idé som vägledande princip.
Vi har lagt ett hållbarhets- och miljöavtal på papper för oss själva, som vi har använt varje dag under lång tid. Detta avtal säger att vi behandlar våra hundar och de andra djuren på vår gård med respekt och rättvisa. Våra hundar vaccineras regelbundet och vi ger alla djur ett bra foder som tillverkas i Europa.
Detta hållbarhetsarbete är också viktigt för våra samarbetspartner och tillsammans vill vi låta Lapplands kulturarv leva vidare. Vi har nära personlig kontakt med våra samarbetspartners och vi känner och respekterar varandra.
När vi köper material till vårt företag letar vi efter bra, hållbart material; när vi köper nya maskiner, värdesätter vi god energistandard. Vi minskar vår energiförbrukning så mycket som möjligt och använder nya och energibesparande ljuskällor.
När vi handlar efter mat, köper vi regionalt och säsongsmässigt så bra vi kan och föredrar ekologiska produkter. Vi använder också miljövänliga rengöringsmedel för rengöring och minimerar mängden så mycket som möjligt.

Ekoturism

Dessutom har vi även en ekoturismpolicy

Det här är de sex grundkraven för Nature’s best:

1) Respektera resmålets begränsningar – minsta möjliga slitage på natur och kultur
2) Gynna den lokala ekonomin.
3) Miljöanpassa hela verksamheten.
4) Bidra aktivt till natur- och kulturskydd.                                            
5) Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt.
6) Kvalitet och trygghet på resan.

Vår vision är att hjälpa våra kunder att uppleva naturen och kulturen i Sorsele kommun med omnejd. Vi är specialiserade på att organisera turer med privata eller små grupper. Vi hyr också ut utrustningen eller erbjuder supporttjänster för dem som vill uppleva platsen på egen hand. På Outdoor-Ticket vill vi bedriva långsiktigt hållbar turism där vi visar hänsyn till och anpassar oss efter naturen och kulturen i och runtomkring Sorsele.

Våra turer är och ska utvecklas med hänsyn till lokala förutsättningar. Vi anpassar oss efter naturens och kulturens utmaningar och vi respekterar känsliga områden och tidpunkter på året. 

Vi handlar i så stor utsträckning som möjligt lokalt och miljöanpassade varor. Även tjänster köper vi lokalt för att bidra till en levande glesbygd. Vi försäkrar oss att de material / utrustning materialen vi använder har en bra kvalitet och en lång livstid. Vid renovering tar vi hänsyn till naturliga byggmaterialen, minska kemikalier och andra farliga ämnen. 

Avfall sorterar vi och vid rengöring använder vi miljömärkta produkter. 

Genom löpande kunskapsutvecklande kurser som t. ex. första hjälpen men även inom kultur och natur håller vi oss uppdaterade. 

Vi vill ge våra gäster en inblick i området och en ökad kunskap och förståelse för naturen och kulturen. 

Vi har det tillstånd som krävs för vår organiserade verksamhet. 

Människor som vi möter på vårt arbete behandlas med respekt oavsett kön, ålder, etnicitet, kultur, religion och sexuell läggning. Även all personal som har fyra ben behandlas med respekt. 

Vår motion är att bedriva en lokal upplevelseturism i kombination med ett stort ansvar för natur, kultur och människor. Ett roligt och ansvarsfullt resande där man visar hänsyn.

Kunskapsbildning

Vi lär oss alltid nya saker eller fräschar upp gammal kunskap

För att säkerställa att våra kunskaper inte rostar, står stilla eller till och med fryser in, går vi regelbundet på olika kurser och fortbildningskurser.

Så genomförde och upprepade vi den tre dagar långa första hjälpen-kursen utomhus på Nols Wilderness Medicine.

Matthias är utbildad vildmarksguide IWV och Barblina är certifierad naturguide.

Vi deltar regelbundet i kurser som erbjuds av olika föreningar och resmål.

Medlemskap

För att man är för liten på egen hand.

Resegaranti

för din säkerhet

Vi har ordnat resegaranti hos Kammarkollegiet.

Det betyder att du kan få ersättning om din resa blir inställd eller avbruten om vi skulle drabbas av insolvens.

Kontrollera att vi har ordnat med resegaranti.