Hundålder

Hur gammal är hunden? Människoår x 7?

Jämförelsen att ett hundår är lika med sju mänskliga år är inte helt korrekt. Hundar växer upp mycket snabbare än människor och är könsmogna efter bara ett år.

Namak, två månader gammal
och med tre år

Därför är följande beräkning mer korrekt:

Hundens första levnadsår motsvarar femton mänskliga år, det andra sex år, och alla efterföljande hundår ska likställas med fem mänskliga år vardera.

För små raser som åldras långsammare motsvarar det första levnadsåret ungefär tjugo år, det andra året sju år, och alla efterföljande hundår motsvarar bara fyra mänskliga år.

Följande beräkning gäller för våra hundar:

1: a hundåret = 15 mänskliga år

2: a hundåret = 6 mänskliga år

följande hundår = 5 mänskliga år

En 8 år gammal hund = 15 + 6 + (6x5 = 30) = 51 år